Fullmakter, felles økonomireglement + skjemaer

Felles og overordnet økonomireglement for SK Djerv
Vedtatt av hovedstyret 14.01.2021

§1 – Prinsippet om budsjett
All bruk av midler skal være knyttet til en budsjettpost.

En budsjettpost kan oppjusteres, men en utvidelse må behandles i styret som disponere budsjettet og ha utgiftsdekning enten ved høyere inntekter enn budsjettert eller reduksjon av andre budsjettposter.

§2 – Prinsippet om fullmakt
All bruk av midler skal være godkjent av leder av det styret som disponerer det aktuelle budsjettet.

§3 – Prinsippet om bilag
Alle utbetalinger skal knyttes til et bilag som viser hvem som har mottatt penger fra SK Djerv og hvilken vare eller tjeneste som er levert. Ved utlegg skal utleggskjema med signatur brukes.

§4 – Prinsippet om dobbeltsignering
Alle utbetalinger skal i nettbanken godkjennes av både økonomiansvarlig i det aktuelle særidrettsstyre og økonomiansvarlig i hovedstyret.

§5 – Prinsippet om minst mulig utlegg
Tillitsvalgt som godkjenner kjøp av vare eller tjeneste skal i størst mulig grad sørge for at det blir avtalt betaling via faktura som sendes regning@skdjerv.no

Det skal ikke forekomme utlegg på over 3.000,- kroner pr. person. Dersom en person har lagt ut for 3.000,- kroner skal vedkommende ikke gjøre flere utlegg.

§6 – Prinsippet om plikt til å informere
Hovedstyret skal orienteres om alle kontrakter på kjøp av varer eller tjenester som overstiger 10.000, -kroner i løpet av et år.

SKJEMA:

SKJEMA FOR UTLEGG – husk også bilde av kvittering