Vertskap for SK Djerv

SK Djerv har, på vegne av Bergen kommune, ansvar for trivsel og trygghet i Vitalitetssenteret hverdager (mandag-fredag) 1530 til 2200.

Se etter oppslag på vaktbua eller en av SK Djervs blå verter.

Presentasjon for opplæring av vertskap.

Send e-post til hovedstyret@skdjerv.no om du vil jobbe frivillig for bydelen og klubben.

Vi trenger alle som vil gjøre en innsats!