Klubbhus

I 2011 bestemt sportsklubben Djerv for å bygge nytt klubbhus, takket være et generøst bidrag fra Trond Mohn ble klubbhuset en realitet.

Bygget gir klubben og idretts- anlegget tidsriktige fasiliteter når det gjelder garderober og forsamlingslokale. I tillegg inneholder bygget lagerlokaler for idrettslagene og for vedlikehold av kunstgressbanen.

Bygget består av et hoved- volum av mur/betong og et trevolum med forsamlings- lokale, plassert fritt over dette, under trekronene mot Nygårdsparken. Bygget har blitt et signalbygg i lokalmiljøet og en viktig del av Sportklubbens identitet.

Klubbhuset blir idag brukt som garderobe, møtelokale og leies ut til arrangementer til våre medlemmer og naboer på Møhlenpris.

" style="height: 600px;">