Klubbhus

I 2011 bestemt sportsklubben Djerv for å bygge nytt klubbhus, takket være et generøst bidrag fra Trond Mohn ble klubbhuset en realitet.

Bygget gir klubben og idretts- anlegget tidsriktige fasiliteter når det gjelder garderober og forsamlingslokale. I tillegg inneholder bygget lagerlokaler for idrettslagene og for vedlikehold av kunstgressbanen.

Bygget består av et hoved- volum av mur/betong og et trevolum med forsamlings- lokale, plassert fritt over dette, under trekronene mot Nygårdsparken. Bygget har blitt et signalbygg i lokalmiljøet og en viktig del av Sportklubbens identitet.

Klubbhuset blir idag brukt som garderobe, møtelokale og leies ut til arrangementer til våre medlemmer og naboer på Møhlenpris.

For utleie ta kontakt med utleieansvarlig Majlinda Qevani på mail: djervklubbhus@gmail.com eller pr telefon 452 03 654