Småleken, foran klubbhuset

Lørdager og søndager har barn og unges spill og lek prioritet på Småleken.

MERK – buekorpset Nygaards bataljon har historisk hevd på å bruke banen og har for 2022 meldt innfølgende tider for bruk av Småleken. Treninger på disse tidenen må dessverre utgå.

onsdag 16. mars kl. 17.30-19.00
onsdag 30. mars kl. 17.30-19.00
onsdag 6. april kl. 17:30-19:00
onsdag 11. mai kl. 17:30-19:30
onsdag 25. mai kl 17:30-19:30
onsdag 8. juni kl. 17:30-19:00