Sydneshalvøyens kulturhistoriske lag (SKL)

SKL er en selvstendig organisasjon stiftet i 2020. Organisasjonen er helt uavhengig av SK Djerv, men i SKLs vedtekter er det fastsatt at SK Djerv kan utnevne et av styremedlemmene i laget.

SK Djervs styremedlem i SKL er for perioden 2020-2022 Gunnar Wiederstrøm.

Lenke til SKLs nettside