Kontingent for badminton 2018 innbetales på kontonr. 3624.31.44676

NB! Merk betalingen med spillerens navn.

Satser:

Kontingenten består av: Medlemsavgift til Djerv + treningsavgift til Djerv badminton.

Djerv sender ut fakturaer på medlemsavgiften som må betales.

Treningsavgiften til Djerv badminton betales direkte til kontonr. 3624.31.44676. NB! Merk betalingen med spillerens navn.

Satser (inkl. både medlemsavgift til Djerv og treningsavgift til Djerv badminton):

Hele familien: kr. 4000

Voksne: kr. 3000

Barn på parti 1: 1100

Barn på parti 2: 1300

Barn på parti 3: 1500

Barn på parti 4: 1700

Nybegynnerkurs for voksne: kr. 500 pr. halvår.

Bortsett fra nybegynnerkurset for voksne, har vi ikke halvårskontingent. Det må betales fullpris for hvert kalenderår.

Kontingenten inkluderer gratis baller og turneringsavgift!

Gjør det enkelt og meld inn hele familien i Djerv badminton for kr. 4000. Familierabatten forutsetter at det er noen barn i familien som deltar.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Jolanta: jfranaszczuk@gmail.com