Kontingenten er:

Familie: 4500

Voksne: 3200

Nybegynnerkurs for voksne: 600 pr. semester

Barn:

1 gang pr. uke: 1200

2 ganger pr. uke: 1500

3 ganger pr. uke/ erfarne rød gruppe: 1800

Kontingenten inkluderer gratis baller og turneringsavgift!

Gjør det enkelt og meld inn hele familien i Djerv badminton for kr. 4500. Familierabatten forutsetter at det er noen barn i familien som deltar.

Dersom du har spørsmål om kontingent, kan du kontakte Kjersti på epost: doessland@hotmail.com