Nytt fra eiendomsutvalget

Eiendomsutvalgets leder, Erik Wiedestrøm, orienterte i dag hovedstyret om klubbhytten på Ulriken:

Mange tenker nok at arbeidet med hytten har tatt veldig lang tid, og det har det. Jeg ønsker
derfor å minne om at veldig mye av arbeidet med hytten har blitt utført på dugnad av en
realtivt liten dugnadsgjeng, noe som har ført til at det trekker ut i tid. Derfor er det desto
kjekkere å meddele at Djervhytten nå per definisjon er ferdig og klar til bruk.

Fra og med februar ønsker vi å invitere medlemmer til forsøksvis begynne å benytte hytten
til både dagsturer og overnatting. I en innkjøringsfase må bruk av hytten avklares direkte med Eiendomsutvalget, men i løpet av året ønsker vi å innføre et eget bookingsystem.
I en innkjøringsfasen er vi opptatt av å få tilbakemeldinger på hvordan bruken av hytten
oppleves for brukerene, slik at vi kan gjøre nødvendige tilpassninger av regler,
bruksanvisninger og ustyrslister. Per i dag har vi det mest grunnleggende av kjøkkenutstyr og møbler, men vi vil supplere dette underveis.

I forbindelse med det (v)årlige helikopterløfet ønsker vi å invitere til en dugnad for alle som
ønsker. Hovedmålet for denne dugnaden er å gjøre et siste krafttak på oppryddning rundt
hytten, og å få fraktet ned siste rest av utstyr og avfall som ikke hører hjemme på hytten.
Til denne dugnaden tenker vi at både barn og voksene kan være med. Eiendomsutvalget
kan by på pølser og brus, og det vil også være mulig å beskue helikopteret fra nært hold