NM- sølv til Djervgutter
Djervbrødrene Olav og Herman Dalan Eidissen fikk NM-sølv for lag i badminton. De deltok på et samlelag for barn under 13 år med to jenter fra Askøy. Vi gratulerer!