Medlemsskap i SK Djerv

Medlemskontingenten skal betales av ALLE medlemmer og er et absolutt
krav for å kunne delta i aktivitet i klubbens regi og ha verv i klubben.

Ingen kan gis fritak for medlemskontingent.

Medlemskontingenten skal betales samlet og forskuddsvis og så tidlig så
mulig i året.

Gjeldende satser (vedtatt av årsmøtet 26. mars 2022):
100,- barn og ungdom til og med fylte 19 år og voksne med trener-, laglederoppdrag og verv
200,- voksen.
300,- støttemedlemmer med hjerte for klubben

Treningsavgift skal, som hovedregel, betales av alle AKTIVE medlemmer.

Men det finnes noen unntak og ordninger for fritak fra treningsavgifter. Se under.

Gjeldende satser (vedtatt av hovedstyret 26. april 2022):

3.000,- pr. år for førstelag senior fotball og badminton ordinær voksen.

2.500,- pr. år for første og andrelag innebandy.

2.000, – pr. år for wushu voksen.

1.000,- pr. år for barn og ungdom til og med fylte 19 år, utøvere av tilrettelagt fotball, nybegynnere badminton og styremedlemmer/studenter innebandy.

600,- for spiller B-lag og old girls i fotball

400,- for mosjonister i fotball, innebandy og eventuelle andre idretter for voksne uten trener-, dommer- eller utstyrsutgifter.

I badminton finnes det en egen rabattordning for familier som badmintonstyret har fullmakt til å administrere.

De som det IKKE skal betale treningsavgift er:
* barn med foreldre eller foresatte som er trenere, lagledere eller har verv i klubben (unntatt fra dette er badminton).
* voksne som er trenere, lagledere eller har verv i klubben (unntatt fra dette er badminton).

Utstyrsavgift

Hovedregelen er at det IKKE skal betales noen mer enn medlemskontingenten og treningsavgift, men det finnes noen unntak.

  • for sommerskoler og liknende tilbud er det egne avgifter. Men man kan søke fritak for disse avgiftene.
  • for badminton er det en egen utstyrsavgift for barn som trener mye og dermed forbruker mye utstyr. Denne avgiften fastsettes av badmintonstyret. Man kan søke om fritak også for denne avgiften.


Inkluderende idrettslag

For barn og unge skal det til og med året de fyller nitten år kun betales én treningsavgift. Det vil si at barn og unge kan delta på flere aktiviteter uten at det koster noe ekstra.

Arbeidsutvalget innvilger fritak fra treningsavgift. Send en enkel forespørsel om dette til: hovedstyret@hovedstyret