Medlemsskap i SK Djerv

Medlemskontingenten skal betales av ALLE medlemmer og er et absolutt
krav for å kunne delta i aktivitet i klubbens regi og ha verv i klubben.

Ingen kan gis fritak for medlemskontingent.

Medlemskontingenten skal betales samlet og forskuddsvis og så tidlig så
mulig i året.

Gjeldende satser (vedtatt av årsmøtet 26. mars 2022):
100,- barn og ungdom til og med fylte 19 år og voksne med trener-, laglederoppdrag og verv
200,- voksen.
350,- støttemedlemmer med hjerte for klubben

Utmelding

Har du spørsmål om ditt medlemskap eller ønsker du å melde deg ut av idrettslaget? Send en epost til medlem@skdjerv.no

Treningsavgift skal, som hovedregel, betales av alle AKTIVE medlemmer.

Men det finnes noen unntak og ordninger for fritak fra treningsavgifter. Se under.

Gjeldende satser (vedtatt av årsmøtet 30.april 2023):

3.500,- pr. år for førstelag senior fotball menn
3.300 for og badminton ordinær voksen og kvinnelag senior fotball
2.200,- pr. år for første og andrelag innebandy.
2.000, – pr. år for wushu voksen.
1.600,- pr. år for andrelag senior fotball menn
1.200,- pr. år for barn 7 år og ungdom til og med fylte 19 år, nybegynnere badminton og styremedlemmer/studenter innebandy.
800,- pr. år for old girls i fotball
500,- pr. år for deltakere på Stjernelaget
600,- pr. år for mosjonister i innebandy.
400,- for mosjonister i fotball og eventuelle andre idretter for voksne uten trener- og dommerutgifter.
200,- pr. år for fotball 6 år og yngre
Ingen treningsavgift: – hopp og sprett.

I badminton finnes det en egen rabattordning for familier som badmintonstyret har fullmakt til å administrere.

For barn og unge skal det til og med året de fyller nitten år kun betales én treningsavgift.

Avgiften skal betales til den avdelingen med færreste medlemmer.

De som det IKKE skal betale treningsavgift er:
*barn med foreldre eller foresatte som er trenere, lagledere eller har verv i klubben (unntatt
fra dette er badminton).
*voksne som er trenere, lagledere eller har verv i klubben (unntatt fra dette er badminton).
Utstyrsavgift

Hovedregelen er at det IKKE skal betales noen mer enn medlemskontingenten og treningsavgift, men det finnes noen unntak.

*for sommerskoler og liknende tilbud er det egne avgifter. Men man kan søke fritak for disse avgiftene.
*for kvinnelag og andre andrelag menn skal spilleren betale en 50%-egenandel på overgangsgebyret.

for badminton er det en egen utstyrsavgift for barn som trener mye og dermed forbruker mye utstyr. Denne avgiften fastsettes av badmintonstyret. Man kan søke om fritak også for denne avgiften.


Inkluderende idrettslag

For barn og unge skal det til og med året de fyller nitten år kun betales én treningsavgift. Det vil si at barn og unge kan delta på flere aktiviteter uten at det koster noe ekstra.

Arbeidsutvalget innvilger fritak fra treningsavgift. Send en enkel forespørsel om dette til: hovedstyret@hovedstyret