Medlemsskap i SK Djerv

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten skal betales av ALLE medlemmer og er et absolutt
krav for å kunne delta i aktivitet i klubbens regi og ha verv i klubben.

Ingen kan gis fritak for medlemskontingent.

Medlemskontingenten skal betales samlet og forskuddsvis og så tidlig så
mulig i året. Det er hovedstyret sitt ansvar å sørge for at det blir sendt ut krav om
medlemskontingent og eventuelt purret på disse.

Medlemskontingenten kan kun endres av årsmøtet.

Satser:
100,- barn og undom til og med fylte 19 år og voksne med trener-, laglederoppdrag og verv.
200,- voksen.
300.- støttemedlemmer med hjerte for klubben

Bli medlem!

Treningsavgifter

I tillegg til medlemskontingenten skal aktive medlemmer betale
treningsavgift. Treningsavgift betales etter eller samtidig med at
aktiviteten foregår.

De som det IKKE skal betale treningsavgift er:
* barn med foreldre eller foresatte som er trenere, lagledere eller har verv i klubben.
* voksne som er trenere, lagledere eller har verv i klubben.

For barn skal det til og med året de fyller tolv år kun betales én
treningsavgift. Det vil si at barn kan delta på flere aktiviteter uten
at det koster noe ekstra.

Vi har egne ordninger for redusert eller bortfall av treningsavgift.
Send en enkel forespørsel om dette til: hovedstyret@skdjerv.no

Treningsavgiftene er pr. d.d. 100,- kroner pr. mnd. (1.000,- kroner pr.
år) for alle utøver til og med året de fyller 19.

For voksne aktive utøvere (20 år og eldre) er det variasjon i
treningsavgiftene mellom de ulike idrettene:
wushu og innebandy: 200,- pr. mnd. (2.000,- pr. år)
fotball: 220,- pr. mnd. (2.200,- pr. år)
badminton 270,- pr. mnd. (2.700,- pr. år)

I badminton finnes det en egen ordning for familier. For fotball og
innebandy finnes de mosjonsgrupper uten trener. Disse skal i tillegg til
medlemskontingene betale en årlig treningsavgift på 400,- kroner.