Medlemmer av SK Djervs hovedstyre

På møtet i hovedstyret 18.06.20 ble det vedtatt å opprette et arbeidsutvalg med begrensede fullmakter.

Hovedstyrets arbeidsutvalg:

Espen Edvardsen (leder) – midlertidig barneidrettsansvarlig

Tore Andersen (nestleder)

Gunnar Wiederstrøm (sekretær)

Nina Bergli (kasserer)

Bruk hovedstyret@skdjerv.no for kontakt med arbeidsutvalget

Øvrige årsmøtevalgte medlemmer av hovedstyret:

Børre Sundsøy (også leder av styret for fotballgruppen) kontakt: fotball@skdjerv.no

Alberto Flodstrøm (også leder av styret for innebandygruppen) kontakt: innebandy@skdjerv.no

Steinar Thorsen (også leder av styret for badmintongruppen) kontakt: badminton@skdjerv.no

Erik Wiederstrøm (også leder av styret for klubbhytten på Ulriken) kontakt: klubbhytten@skdjerv.no

Haci Akman (også leder av inkluderingsutvalget) kontakt: inklu@skdjerv.no

Marius Claudey (ungdomsrepresentant) – kontakt: ung@skdjerv.no

Hovedstyret vedtok på sitt møte 18.06.20 at Wushu-gruppen har rett til å møte med en fast observatør med tale og forslagsrett i hovedstyremøtene – kontakt: wushu@skdjerv.no