Medlemmer av SK Djervs hovedstyre

Medlemmer valgt av årsmøtet 30. mars 2023

Hovedstyrets arbeidsutvalg:

Espen Edvardsen, leder

Frøydis Olaussen, leder aktivitet og barneidrettsansvarlig

Nina Bergli, leder økonomi

Erik Wiederstrøm, leder eiendom

AU-varaer: Ingrid L. Hagerup og Roger Urhaug.

Bruk hovedstyret@skdjerv.no for kontakt med arbeidsutvalget

Øvrige årsmøtevalgte medlemmer:

For særidrettene:

Fra barne- og ungdomsfotball: Trond Erlien, varaer (rangerte): Andreas Langenes og Olav Balandin

Kontakt: bufot@skdjerv.no

Fra badminton: Steinar Thorsen varaer (rangerte): Peter Schüster og Anna Oleynik

Kontakt: badminton@skdjerv.no

Fra wushu: Sverre Helge Bolstad varaer (rangerte): Fredrik Kavli og Wojtek Koltinuk

Kontakt: wushu@skdjerv.no

Fra klatring: Johannes Servan varaer (rangerte): Espen Vaular og Birgithe Oftedal

Kontakt: klatre@skdjerv.no

Fra innebandy: Daniel Klakegg vara: og Heidi S. Hariede

Kontakt: innebandy@skdjerv.no

Som ungdomsrepresentant:

Signe S. Bolstad. Vara: Aurora L. E. Bastensen-Osland