Komiterommet i Idrætshuset («Det hvite hus»)

Retningslinjer for bruk av komiterommet (vedtatt av hovedstyret 03.02.24)

1. Det er et mål at komiterommet brukes mest mulig for å fremme idrett og kultur på
Møhlenpris med nærområder.
2. Komiterommet skal være møblert slik at det kan benyttes til møter og gi plass for
skiftende kultur- og idrettshistoriske utstillinger.
3. All bruk av ild, herunder også levende lys, er forbudt i komiterommet.
4. Komiterommet kan benyttes til sosiale tilstelninger, men gruppene i SK Djerv skal rådes til nå først og fremst benytte klubbhuset til slike formål.
5. SK Djerv skal stå for et bookingsystem åpent for både SKL, Møhlenpris velforening, Somalisk kvinneforening, Møllaren frivilligsentral og SK Djerv.
6. SK Djerv skal står for renhold og eventuelt vedlikehold av komiterommet.