Innkalling årsmøte 20. Mars 2019

Innkalling årsmøte onsdag 20. Mars 2019

Årsmøtet avholdes  onsdag 20. mars kl. 19.00 i Klubbhuset.

Har du saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret v/klubbleder Thomas Ulvøy (Thomasulvoy@yahoo.com) senest 06.03.2019.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.skdjerv.no

Mvh

Hovedstyre SK Djerv