Overganger – fotball

Rutiner

1 Utfylt og signert samtykkeskjema sendes som vedlegg til overgang@skdjerv.no

2 Kontakt nåværende klubb for å avklare om spilleren har gjort opp for seg, og be dem avklare status i FIKS.

3 ved mulighet for overgang skal spilleren melde seg inn via medlemsknappen – medlemskap er et absolutt krav og kan ikke fravikes.

4 Spilleren skal betale en egenandel 300, kroner for overgangsgebyret til NFF Hordaland. Det kan enten betales til VIPPS xxxx eller kontonummer xxxx xxxxx xxxxxx.

Overgangen blir ikke fullført før egenandelen er betalt og spilleren har meldt seg inn i SK Djerv.