Badminton – Treningsavgifter

Treningsavgift og kontingent barn:

Det må betales en årlig treningsavgift til Djerv-badminton, som dekker utgifter til trener, baller, og påmelding til turneringer under Badmintonkrets Vest.

Barn, 1 trening per uke1.300,- kroner
Barn, 2 treninger per uke1.600,- kroner
Barn, 3 treninger per uke1.900,- kroner
I tillegg kommer det en årlig generell Djerv-kontingent på 100,- kroner per barn til SKDjerv (hovedklubb).

Treningsavgift og kontingent Voksen:

Det må betales en årlig treningsavgift til Djerv-badminton, som dekker trener avgift, baller avgift og påmeldingavgift i badminton turneringer under Badmintonkrets Vest.

Voksen3.500,- kroner (1.500 NOK treningsavgift + 2.000 NOK ballavgift)
Nybegynner Voksen600,- kroner per semester
I tillegg kommer det en årlig generell Djerv-kontingent på 200,- kroner per voksen til SKDjerv (hovedklubb).

Treningsavgift og kontingent Familiemedlemskap:

Familiemedlemskap*4.400,- kroner** (2.400 NOK treningsavgift + 2.000 NOK ballavgift)
* Minst ett barn må spilles i Djerv-Badminton for å få familiemedlemskap.
** I tillegg kommer det en årlig generell Djerv-kontingent på 200,- kroner per voksen og 100,- kroner per barn til SKDjerv (hovedklubb).