treningsavgifter og kontingent1 – spørsmål og svar

Hvor mange regninger skal vi egentlig få fra Djerv?

De aller fleste aktive medlemmer må regne med å få tre – 3- regninger i året fra SK Djerv. Medlemskontingent1, en treningsavgift VÅR og en treningsavgift HØST?

Må virkelig ALLE betale kontingent, har ikke SK Djerv en sosial profil?

Alle må betale medlemskontingent1, fordi et medlem må være betalt for å være tellende hos Idrettsforbundet. MEN den årlige kontingenten er svært lav og den eneste obligatoriske avgiften i SK Djerv. De som synes det er vanskelig å betale treningsavgiftene for vår og høst, kan ta kontakt med hovedstyret@skdjerv.no

Hva skal man gjøre dersom man ikke har fått noen betalingskrav fra SK Djerv?

Det betyr at man sannsynligvis ikke er registrert som medlem.

Man kan melde seg inn her.

HVA med de frivillige som kun er med for å stille opp for laget til sitte eget barn, skal også de betale kontingent?

Vi har fakturert alle for kontingent fordi vi ønsker flest mulig medlemmer og for å sikre at alle har en mulighet til å være med å styre klubben. MEN ingen vil miste sine trenerverv om de ikke betaler kontingent.

HAR vi ingen fordeler som frivilige i SK Djerv?

Jo, alle barn av alle foreldre med verv slipper treningsavgifter. I tillegg finnes det noen flere frynsegoder, men disse varierer fra idrett til idrett.

HVEM bestemmer hvem og hvor mye som skal betales i treningsavgifter og medlemskontingent?

SK Djerv sine medlemmer bestemmer det på årsmøtet. Årsmøtet er i i mars hvert år.