Barne- og ungdomstrening i Djerv høsten 2022

Velkommen til barne- og ungdomstrening i Sportsklubben Djerv. Ta kontakt med de ulike gruppene eller møt opp på banen eller i hallen når det er trening og bli med!

Fotball
Lag fra 1-10 klassetrinn
Kontakt fotball@skdjerv.no / 99 10 92 15

Fotball oppstart 1. trinn
Torsdag 1. september – klokken 1630- inviterer SK Djerv alle førsteklassinger
til gratis aktivitet i hallen i Vitalitetssenteret for å starte opp fotballtreninger for
høsten. Aktiviteten denne torsdagen vil bli ledet av Andreas Langenes, Torbjørn
Wentzel, Trond Erlien som er erfarne trenere i klubben vår.

Gi beskjed om du og ditt barn kommer på e-post BUfot@skdjerv.no

E-postadressen BUfot@skdjerv.no kan også brukes til å stille oss spørsmål.

Badminton
Treningstider for nybegynnere barn er mandager kl 17:30-19:00 og fredager kl 16.00-17.30 på Vitalitetssenteret. Foreldre kan også spille sammen med nybegynnere barn slik at de følger mer trygghet og blir kjent med trenere og andre barn.
Barn som har litt erfaring med badminton kan spille mandager kl. 16.00 – 17.30 og fredager kl. 17.30 – 19.30.
Kontakt badminton@skdjerv.no / 90 85 64 92
https://www.facebook.com/groups/126579797367018/
Les mer

Wushu – kinesisk kampkunst
Kungfu kids nybegynnere fra 2.-7. klassetrinn, tirsdag kl 16:00-17:00 i Kultursalen i Vitalitetssenteret
Kinesisk boksing nybegynnere fra 5. klassetrinn, ungdom og voksne, onsdag kl 19:00-20:30 i Idrettshallen i Vitalitetsenteret
Kontakt wushu@skdjerv.no / 92 06 66 83
https://www.facebook.com/groups/djervwushu
Les mer

Hopp og sprett
Lavterskel aktvitetstilbud med sanglek, gymlek og hinderløype for barn mellom 2 og 6 år. Hopp og sprett skjer på onsdager kl 16.30-17.15 i Vitalitetsenteret, første gang er 7. september.
Vi trenger ansvarlige foreldre, så gi gjerne en lyd om du kan ta en Hopp og Sprett-vak innimellom!
Kontakt hopp@skdjerv.no /918 62 656
Facebook-gruppe

Klatring
Vi holder gratis barneklatrin annenhver lørdag kl 10.30-12.30 på vitalitetsenteret i samarbeid med Møllaren frivilligsentral. Høstens første runde er lørdag 27. august. Meld dere på via Spond: https://group.spond.com/OTKCR eller via e-post: post@mollaren.frivilligsentral.no

Lyst til å engasjere deg?
Djerv er en 100% frivillig drevet klubb, vi har ingen ansatte. Vi er derfor avhengig av at foreldre/foresatte tar på seg oppgaver som lagledere, instruktører og styremedlemmer. Djerv sørger for opplæring av de som tar på seg oppdrag som fast instruktør. Og instruktørene får også tilbud om et lite honorar.

Velkommen til Sportsklubben Djerv!

Med vennlig hilsen oss i Sportsklubben Djerv
hovedstyret@skdjerv.no