ORDINÆRT ÅRSMØTE 26.03.22

Tid: 12:00

Sted: Det nye klubbhuset ved småleken.

Betalt medlemskontingent er et krav for stemmerett.

Dagsorden:

0 Velkommen

1 Valg av møteleder og protokollfører.

Forslag fra arbeidsutvalget:

Møteleder: Sigmund Hopsdal

Protokollfører: Gunnar Wiederstrøm

2 Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Forslag legges fram i møtet.

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 Styrets årsberetning.

Årsrapport fra alle grupper

Lenke til meldingen

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsberetningen til orientering.

5 Regnskap.

.revisjonsrapport.

regnskap – totaloversikt

regnskap – badminton

regnskap – wushu

regnskap – fotball, barn og unge

regnskap – fotball, menn

regnskap – fotball, kvinner

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.

6 Budsjett.

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar forslag til orientering og ber hovedstyret innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endelig budsjett for 2022.

7 Kontingenter og treningsavgifter 2022.

Gjeldende ordninger.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget til kontingent og gir hovedstyret fullmakt til å justere treningsavgifter.

8 Valg.

Innstilling fra valgkomiteen.

Forslag til valgkomite (foreslått av arbeidsutvalget): Kjersti Døssland (leder), Inga Moen Danielsen og Tore Andersen.

Forslag til vedtak:

  1. Årsmøtet velger hovedstyret slik det er foreslått av valgkomiteen.
  2. Årsmøtet velger valgkomite slik det er foreslått av arbeidsutvalget.