Ekstraordinært årsmøte med fest

Lørdag 27. november klokken 17:00 i klubbhuset ved Småleken

Saksliste:

1) Valg av møteleder, protokollfører og protokollunderskriver

2) Forslag til ny lov for SK Djerv – se vedlagte sakspapir

Umiddelbart etter møtet blir det ekstraordinær årsmøtefest.

For hovedstyret i SK Djerv

Espen Edvardsen, leder