Knut Ordemann til minne

Knut Ordemann døde 26 april 2021. Han var Sportsklubben Djervs eldste medlem (født 31. desember
1928).

Knut vokste opp på Møhlenpris i Konsul Børs gate og gikk på Møhlenpris skole og spilte fotball i Djerv fra han var cirka 10 år gammel. Siden flyttet de opp på Sydneshaugen til Øysteinsgate, men han fortsatt og holde seg med sine venner i Djerv.

Han spilte i 1945 på Djerv sitt juniorlag samen med bla. Bua alias Bjørn Wilberg Andersen. Juniorlaget ble kretsmester det året og Knutn skåret det avgjørende målet!

Han spilte både A- og B-lagsfotball i perioden etter junioralder, og siden hadde han flere verv i Djerv. Blant annet som leder for junioravdelingen, oppmann for A-laget og i flere perioder som kasserer i hovedstyret.

Knuten var i alle år ett aktiv medlem som tidlig kom med i Gubbelaget til Sportsklubben Djerv. Og etter at Djerv fikk eget klubbhus på Møllaren i 2009, har vi der hatt gubbelagstreff en gang i måneden. Knut var fast med og i anledning sin 90-årsdag invitere han hele Gubbelaget til feiring medkake ,kaffe og nokke attåt.

Han var også med i fortellergruppen til Historietorget som ble ledet av Ada Freng. Sportsklubben Djerv og Gubbelaget i Djerv vil takke for innsatsen og for alle gode stunder med Gubbelaget.

Sportsklubben Djerv og Gubbelaget i Djerv lyser fred over Knut Ordemanns minne.