Ordinært årsmøte i SK DJERV: 20. mars

Møtet holdes i klubbhuset om smittebestemmelsene tillater det. Om ikke vil det bli et digitalt møte via Teams.

20. mars er det ordinært årsmøte i SK Djerv med årsmelding, regnskap, budsjett, valg og behandling av innsendte forslag.

Fristen for å sende inn inn forslag er 6. mars. Send eventuelle forslag til hovedstyret@skdjerv.no