Barne- og ungdomstrening i Djerv høsten 2020

Velkommen til barne- og ungdomstrening i Sportsklubben Djerv. Ta kontakt med de ulike gruppene eller møt opp på banen eller i hallen når det er trening og bli med!

Fotball
Lag fra 1-10 klassetrinn
Treningstider for første klasse er torsdager kl 16:30 på Vitalitetssenteret
Kontakt fotball@skdjerv.no / 99 10 92 15

Badminton
Treningstider for nybegynnere er mandager kl 17:30-19:00 på Vitalitetssenteret
Kontakt badminton@skdjerv.no / 90 85 64 92
https://www.facebook.com/groups/126579797367018/
Les mer

Wushu – kinesisk kampkunst
fra 2.-7. klassetrinn
Treningstider for nybegynnere er onsdager kl 15:30-16:30 på Vitalitetssenteret
Kontakt wushu@skdjerv.no / 92 06 66 83
https://www.facebook.com/groups/djervwushu
Les mer

Har du barn i første klasse?
Torsdag 3. september klokken 1630 inviterer SK Djerv alle førsteklassinger til gratis aktivitet i hallen i Vitalitetssenteret. Gi beskjed om du og ditt barn kommer på e-post: barn@skdjerv.no. E-postadressen kan også brukes til å stille oss spørsmål. Parallelt med aktiviteten torsdag 3. september – blir det holdet et foreldremøte i et lokale rett ved aktiviteten i hallen i Vitalitetssenteret.

Lyst til å engasjere deg?
Djerv er en 100% frivillig drevet klubb, vi har ingen ansatte. Vi er derfor avhengig av at foreldre/foresatte tar på seg oppgaver som lagledere, instruktører og styremedlemmer. Djerv sørger for opplæring av de som tar på seg oppdrag som fast instruktør. Og instruktørene får også tilbud om et lite honorar.

Velkommen til Sportsklubben Djerv!

Med vennlig hilsen oss i Sportsklubben Djerv
hovedstyret@skdjerv.no