Kontakt oss

Sportsklubben Djerv
Wolffsgate 12
5006 Bergen

Thomas Ulvøy
Epost: Thomasulvoy@yahoo.com
Mobilnummer: 46 94 66 45

Epost: kontakt@djerv.net (eller kontakt noen i styret.)
Tlf : 55 56 42 64

Org. nr. : 983 806 155
Bankgiro: 3624 50 15539
Klubbnummer: GR12010071260

Er det noe du ønsker skal med på hjemmesiden til Djerv,
send en mail til: skdjerv.nettside@gmail.com