Historie

Det var i mai 1913 "Gammelosten", som het Namlos, kom hastende over kammen ved Dr. Rosenbergs Asyl på Fastings Minde. "Gammelosten" var utsendt fra guttene i "Sydnæshaugens Fotballklub". Klubben ønsket motstanser til en fotballkamp, og nå var han på utkikk etter guttene fra Øvre Møhlenpris. De pleide å samles til fotball-lek på toppen av Bredalsmarken. Der var det den gang et lite platå like ved huset til forvalteren på Fastings Minde.

Bilde 1:

Professor Hansteensgate i 1913. Dalsenkingen her ble kalt Stubbmarken og Myren. Dette var hovedlekeplassen til barn som bodde i denne delen av Møhlenpris. Løkken med fugleburet er Paddemyren hvor Djerv-guttene opparbeidet sin fotballbane. På naboløkken hadde noen eldre gutter tidligere stiftet fotballklubben Fludia og Frøya, men disse ble døgnfluer. Byggingen av "Kommunehuset" startet i 1917 og var ferdig i 1924. (foto ukjent, Brossings samling,UBB)

- Fra toppen av Møhlenprisbakken så "Gammelosten" ut over en av Bergens nye bydeler. I september hadde Møhlenpris skole åpnet sine porter for 1028 elever. Trikkestallen og Trikkebyen var nettopp tatt i bruk. Kvartalene mellom Olav Ryes vei og Professor Hansteens gate var formet, og hele det rutete gatemønsteret var anlagt. Fra 1911 skranglet trikken seg klemtende gjennom gatene. Utbyggingen hadde startet i 1880 årene. Leiegårdene huset den særegne blandingen av overklasse, middelklasse og arbeidsklasse, som Torborg Nedraas har skildret så levende i Herdis-bøkene. Nygårdsparken hadde alt i 30 år vært tumleplass, og hos Mjellem & Karlsen hadde dampsleggen dundret i 20 år. På Møhlenpris Lekeplass hadde byens fotball- og tennisspillere utkjempet spennende dyster i mange år. "Gammelosten" kunne se utover en delt bydel; til venstre lå de strenge murkvartalene, foran og til høyre lå staselige villaer i parklignende hager. Langs strandkanten lå Seilforeningens vakre anlegg, og lenger borte, som et illevarslende tegn; den nyanlagte Møhlenpriskaien.... I sør boltret selene seg i byens Aquarium. Enda litt lenger syd lå Marineholmen, hvor marinen alt hadde holdt til i hundre år.
- Gutten med det duftende tilnavnet jaktet som sagt på motstander til "Sydnæshaugen Fotballklub". Han fikk praiet en av de mest fotballfrelste guttegjengene på Møhlenpris : Trygve Hansen, Trygve Bastiansen, Ernst Tvedt, Alfred Olsen, Sjur Kaarstad og Fritz Cubon. Disse guttene var straks parat til å samle et lag. Kampen ble spilt på "Dårli`en". Dette var et tidligere myrområdet på Claus Fastings gamle gård, Øvre Møhlenpris. "Dårligmarken" lå i det området hvor Universitetsbiblioteket og Sjøfartsmuseet står. Kampen resulterte i 3-1 seier til det sammenraskede laget fra Møhlenpris. Seier kommer sjelden tilfeldig, og guttene fra Øvre Møhlenpris var slett ikke nybegynnere i fotballspillet. En og annen gang stjal de seg nok ut på Møhlenpris Lekeplass, kalt "Storeleken", med fotballen, men guttenes fotballkunster var innøvd på det lille platået på Fastings Minde. Her ble det støyende fotballspillet tolerert. Det var forvalterens sønn som eide fotballen.

Bilde 2 :

Møhlenpris Lekeplass mellom 1906 og 1910. I 1883 kjøpte et privat selskap med Dr.Brunchorst, stadsfysikus Lindholm og overlege Klaus Hanssen i spissen, denne tomten for å skaffe byen en skikkelig idrettsplass. Kjøpesummen var 31 000 kroner. Det private selskapet ga tomten til kommunen mot at denne skulle stå for opparbeidelse av idrettsplassen. Tomten ble drenert og planert i forbindelse med den store utstillingen i 1898. I bakgrunnen skimtes nettene ved tennisbanen som ble anlagt i 1902. Lekeapparatene i forgrunnen ble montert høsten 1901. (foto ukjent,UBB)

- "Gammelosten" valgte riktig retning da han gikk mot Møhlenpris for å skaffe fotballmotstander. Byen hadde bare en fotballbane "Storeleken", og alle organiserte kamper ble spilt her. Guttene i Møhlenpris-området ble derfor lettere bitt av fotballbasillen enn gutter fra andre deler av byen. Det var da også gutter herfra som stiftet byens første skikkelige fotballklubb, Bergens Fotboldklub, i 1899. (I 1908 brøt en del misfornøyde medlemmer ut og stiftet "Brann") Nettopp i tiden rundt 1913 hadde fotballsporten en eksplosiv vekst i Bergen. Det ble dannet gutteklubber over hele byen, og "Sydnæshaugen Fotballklub" var en av disse. I 1907 fantes det bare èn fotballklubb i Bergen, ti år senere nærmet tallet seg førti.

"Sportsklubben Djerv" blir stiftet

- Guttene fra Øvre Møhlenpris hadde lekt med tanken om å starte en fotballklubb. Det gjaldt derfor å utnytte stemningen etter seieren over "Sydnæshaugens Fotballklub" til å få stiftet en klubb. I denne hensikt ble det trommet sammen til møte på "Guttehjemmet". Selve guttehjemmet var flyttet fra Møhlenpris til Garnes i 1905, men navnet og trebygningen med den enorme marmortrappen "Gulltrappen", levde videre til etter 2. verdenskrig.

Bilde 3 :


Det var i hagen til det nedlagte Bergen Guttehjem sportsklubben Djerv ble stiftet 18.mai 1913. På bildet ses guttene som bodde ved hjemmet i 1901. (foto J Vatnedal)

Her, med marmortrappen som talerstol, ble stiftelsesmøtet avholdt 18.mai 1913.
15-20 gutter deltok på møtet.
Klubbens første formann : Trygve Hansen
Kasserer : Alfred Olsen
Styremedlemmer: Ernst Tvedt, Gunvald Rasmussen, Trygve Bastiansen og Herbert Lunde.


- Den nyvalgte formannen var opprinnelig Horten-gutt. Blant stifterne var det flere Horten-gutter. Mange sjømilitære ble overflyttet fra Horten til Marineholmen, og sønnene de havnet i Djerv.
- Guttene ble enig om å sette kontingenten til fem øre uken. Kontingenten skulle bare betales i sesongen, og medlemmene ble fritatt for kontingent ved sykdom. Fem øre tilsvarte prisen på en halv liter melk. Klubbens farger ble blått og hvitt. Dette var tradisjonsrike farger i lokalmiljøet. Bergen Fotboldklub hadde brukt disse fargene, og de ble brukt av andre lokale institusjoner som Bergen Roklubb, Nygaards Bataljon og Rideklubben.
- Det ble bestemt at klubbens navn skulle være "Sportsklubben Djerv" Hvem som foreslo navnet og hvorfor nettopp dette ble valgt, vet vi ikke. Det er likevel grunn til å tro at forklaringen på navnevalget må søkes ved Marineholmen. Som nevnt hadde flere av stifterne tilknytning til Marinen. Faren til klubbens formann tjenestegjorde for eksempel på kanonbåten "Ull"
- Ved Landsutstillingen i 1898 ble torpedobåten "Djerv" overført fra Horten til Bergen. Det var gratis omvisning om bord i "Djerv" fra 1. juni til 30. september. Fra 9. juni 1905 ble "Djerv" fast stasjonert ved Marineholmen. Grytidlig denne morgenen ankom "Djerv" og 8 andre marinefartøy fra Horten med det rene norske flagget. Aktiviteten på Marineholmen; med hurtiggående båter, kanonsalutt, årlige besøk av den tyske keiseren, og andre prominente gjester, vakte interesse hos alle bergensere. Særlig har nok dette appellert til guttene i marinebasens nærmeste omegn. Kanskje var det et nasjonalt moment ved navnevalget? Kanonbåtene var nasjonalsymbol under konflikten med Sverige i årene før1905. Det hang nok fremdeles en aura av nasjonalsymbolikk rundt fartøyene ved Marineholmen.. Sikkert er det iallfall at mange idrettsklubber fikk navn som kan gjenfinnes på båter ved Marineholmen: "Uller", "Brand", "Ørn", "Draug", "Urædd", "Dristig" og tre ganger "Kvik" Det kan synes som om det har vært tradisjon å hente klubbnavn fra Marineholmen. Disse forholdene samlet gir godt grunnlag for å anta at klubbnavnet har vært inspirert av torpedobåten "Djerv".

Bilde 4 : Djervs eldste lagbilde. Bildet er tatt før kampen mot Falk på Paddemyren i 1914. Bak fra venstre : Birger Nøstdal, Sigurd Pedersen, Finn Berstad, Egil Hopen, Bernhard Sunde, Alf Berstad, Olav Stuhr. Sittende fra venstre: Leonard Sunde, C Jacobsen, F Kubon, og Folke Kirkemo. Djerv-guttene er klare til kamp, og Finn Berstad skal stå i mål i sin nye konfirmasjonsskjorte. (foto Berstad, Djervs arkiv)

Dette er et lite utdrag fra boken : "Musikk fra en blå drakt" av Rolf Eriksen. Det er en bok om sportsklubben Djerv og bydelen Møhlenpris. Den skildrer livet og utviklingen fra slutten av 1800 tallet og frem til våre dager.
Vi har brukt dette utdraget med tillatelse fra Rolf Eriksen.

Knut Steigum