Vil du være instruktør for Aktivitetsgruppen på Møhlenpris?

Aktivitetsgruppen er for barn fra 5-7 trinn på Møhlenpris oppveksttun, både fra innføringsklassen og ordinære klasser. De som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter har prioritet.

Gruppen møter hver torsdag fra kl 14.00 til kl 16.00 i idrettshallen i Vitalitetsenteret. I høstsemesteret blir det 14 torsdager i alt, fra 7. september til 14. desember.

Møhlenpris idrettsplass og Nygårdsparken kan også brukes. Tur til Løvstakken er populært.

Tiltaket skal bidra til inkludering i nærmiljøet gjennom varierte fysiske aktiviteter, lek og friluftsliv. Inkludering og idrettsglede er overordnet. Vi vil også gi barna interesse for en aktivitet som de kan delta på seinere. Barna samarbeider i fotball, badminton og innebandy, som er idrettene til Sportsklubben Djerv, og i andre ballidretter, skøyter, dans, turn og teaterlek hos Vestlandske teatersenter.

Bruk av norsk språk er sentralt, og hver økt innledes med et fruktmåltid og samtale hvor også nye begreper knyttet til dagens aktivitet presenteres. Vi satser også på å kunne involvere foresatte.

Sportsklubben Djerv, Møhlenpris oppveksttun og Vitalitetsenteret frivilligsentral samarbeider om tiltaket, og har fått midler fra Hordaland fylkeskommune. Vi kan derfor gi et honorar på kr 200 pr time til en fast instruktør som kan lede gruppen i idrettsaktiviteter og samarbeid. Du får også hjelp av frivillige ved Vitalitetsenteret frivilligsentral.

Noe for deg? Ta kontakt med

Ada Freng

Sportsklubben Djerv

Mobil: 934 13 032